Website Title
Logo

พิมพ์เขียวสำหรับการเปลี่ยนแปลง: การปรับใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับพนักงานส่วนหน้าของคุณ

เมื่อพนักงานส่วนหน้าได้รับการสนับสนุนด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม พวกเขาสามารถเข้าถึงธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจได้ อ่าน e-book พิมพ์เขียวสำหรับการเปลี่ยนแปลง: การปรับใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับพนักงานส่วนหน้าของคุณ เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีปรับใช้ Microsoft Teams ในวงกว้างเพื่อให้คุณสามารถเตรียมพนักงานส่วนหน้าให้พร้อมรับความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ดูวิธีที่โมเดลความก้าวหน้าสามารถขับเคลื่อนการปรับใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าสูงสุดโดย:

  • เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานส่วนหน้าด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ1
  • ทำความเข้าใจและผสานรวมความต้องการของพนักงานส่วนหน้าเข้ากับลำดับความสำคัญทางธุรกิจ
  • นำทางพนักงานของคุณไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานด้วยการปรับใช้ที่เรียบง่ายซึ่งรับประกันการนำไปใช้และการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

1 รายงานพิเศษเกี่ยวกับดัชนีแนวโน้มการทำงาน: เทคโนโลยีสามารถปลดล็อกคุณลักษณะใหม่สำหรับพนักงานส่วนหน้า Microsoft 12 มกราคม 2022

ขอ eBook ตอนนี้เลย


logo
ฉันต้องการข้อมูล เคล็ดลับ และข้อเสนอเกี่ยวกับโซลูชันสำหรับธุรกิจและองค์กร รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft. คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล.

* ซึ่งจำเป็น

Scroll to Top